Rośliny alfabetycznie. Alphabetical index of plants

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Regulamin darmowego korzystania ze zdjęć

Wszystkie zdjęcia umieszczone na tej stronie są mojego autorstwa i stanowią moją własność.

Bezpłatna licencja.

Zdjęcia  mogą być używane do np. produkcji obrazów naściennych, kalendarzy, publikacji w czasopismach, książkach, ulotkach, broszurach, użyte do ilustracji blogów, i artykułów w internecie lub jakimkolwiek innym materiale w mediach drukowanych lub elektronicznych, o ile użytek nie narusza ograniczeń, o których mowa poniżej.

Wszystkie użyte zdjęcia  muszą posiadać czytelny, umieszczony w widocznym miejscu adres źródła pochodzenia :  http://plantsgallery.blogspot.com/ , a zdjęcia w internecie widoczny, działający link prowadzący do tego adresu.

Zdjęcia  nie mogą być użyte w celach niezgodnych z prawem oraz naruszających dobre obyczaje.

Po każdym użyciu należy przesłać krótką informację z podaniem adresu internetowego (linka), tytułu i strony wydawnictwa papierowego lub innych okoliczności wykorzystania zdjęć, na adres : jozefbabij@gmail.com .


Zdjęcia mogą być kadrowane.

Korzystanie ze zdjęć bez stosowania powyższych ograniczeń regulaminu jest naruszeniem  moich praw autorskich.

Nie ponoszę odpowiedzialności za wykorzystanie zdjęcia niezgodne z jego przeznaczeniem oraz ewentualne naruszenie praw i dóbr osobistych osób trzecich jak również wynikające stąd szkody majątkowe.

Puławy 27.03.2015

Zdjęcia większej rozdzielczości i różnej tematyce na : 

 Darmowe zdjęcia i tapety. Free Photos and wallpaper

Brak komentarzy:

Jeżeli chcesz dodać swoje opinie o roślinach lub zauważyłeś błąd - dokonaj wpisu w komentarzach. Z góry pięknie dziękuję.


 
google63c2465e51fa2ff6.html