Rośliny alfabetycznie. Alphabetical index of plants

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sedum hispanicum - Rozchodnik siny


Zimująca w gruncie bylina gruboszowata.
Uprawiana jako ozdobna roślina ogrodowa, rozprzestrzenił się w naturze nie stwarzając zagrożenia dla flory rodzimej.  
Występuje w Sudetach, Karpatach, na pogórzu oraz Wyżynie Lubelskiej.  
Ma małe wymagania wilgotnościowe, wymaga gleb przepuszczalnych, najlepiej wapiennych.
Wymaga stanowisk słonecznych. 
Nadaje się do ogrodów skalnych, pojemników oraz do zadarniania nasłonecznionych powierzchni.

systematyka : rośliny nasienne > okrytonasienne > skalnicowce > gruboszowate > rozchodnik > rozchodnik siny

Sedum hispanicum - Rozchodnik siny
flowers   kwiaty

Sedum hispanicum - Rozchodnik siny
Growth Habit of young plants   pokrój młodej rośliny

Sedum hispanicum - Rozchodnik siny
habit    pokrój  

Sedum hispanicum - Rozchodnik siny
habit    pokrój  

Sedum hispanicum - Rozchodnik siny
examples of habitat     przykładowe środowisko występowania w stanie zdziczałym

Więcej gatunków i odmian tej rośliny zobacz tutaj.
More species and varieties of this plant see here.


.
.
Prześlij komentarz

Jeżeli chcesz dodać swoje opinie o roślinach lub zauważyłeś błąd - dokonaj wpisu w komentarzach. Z góry pięknie dziękuję.


Google+ Badge

 
google63c2465e51fa2ff6.html